tirsdag den 28. februar 2012

Forsøg på Hvidovre hospital

Vi søger forsøgsdeltagere med colitis ulcerosa i aktivitet til forskningsprojekt på Hvidovre Hospital.

Du kan deltage i projektet hvis du:
· Har aktivitet i din colitis ulcerosa
· Er over 18 år

Hvad går projektet ud på?
På baggrund af nye undersøgelser har man fået mistanke om, at skadelige bakterier i tarmen, hos patienter med colitis ulcerosa (kronisk tyktarmsbetændelse), er med til at forværre sygdommen. Derfor vil vi i dette projekt prøve at erstatte de skadelige bakterier i tarmen med godartede bakterier og dermed forhåbentlig forbedre sygdomsforløbet for patienterne. Samtidig vil vi undersøge om der kan være en sammenhæng mellem kosten og bakteriernes effekt.

Deltagelse i projektet omfatter:
Du vil blive behandlet med et antibiotikum (ciprofloxacin) eller placebo (kapsel uden virkning) i 7 dage efterfulgt af 7 ugers behandling med en godartet bakterie (E. coli Nissle) eller placebo. Hele undersøgelsen tager i alt 12 uger.
Du vil i løbet af projektet møde på Hvidovre Hospital 5 gange til udlevering af medicin, blodprøvetagning, til udfyldelse af et spørgeskema omkring livskvalitet og gennemførelse af kostinterviews. Desuden skal du indsende 4 afføringsprøver i løbet af studieperioden. Du vil herudover fortsætte den behandling, der i øvrigt er planlagt sammen med din vanlige læge.

Du kan ikke deltage hvis du:
· Har allergi overfor ciprofloxacin
· Er gravid eller ammer
· Er i behandling med tablet prednisolon (binyrebarkhormon) eller biologiske lægemidler (TNFα-hæmmere, f.eks remicade og humira)

Projektet er godkendt af Region Hovedstadens Videnskabsetiske Komité under jr.nr: H-1-2009-110.

Forsøgsansvarlig:
Overlæge, Projektleder, Andreas Munk Petersen
Gastroenheden, med. sek. Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.
E-mail: anp@ssi.dk

Er du interesseret i at deltage eller høre mere om projektet, kontakt da: projektmedarbejder, Sofie Halkjær på tlf.: 41318174 eller mail sofiehalkjaer@gmail.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar